Barn

Vi har ulike tilbud til barn i vår menighet, fra de blir døpt og til de er ferdig på ungdomsskolen. Søndagsskole, to barnekor og klubber for forskjellige aldre. Ellers har vi noen årlige satsninger, som 4-års- og 6 års-helg, barnehelg, ”Lys våken” osv. Det er hele tiden behov for ledere i de ulike gruppene. Derfor er det topp om noen melder seg til tjeneste.

14.10.2010 20:41

Barnekor

Barnekoret er for barn fra 1. til og med 7. klasse, og øver hver mandag kl.18.00-19.00 i kirkerommet.

14.01.2016 10:00

Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

14.01.2016 10:37

Kjellergjengen

Kjellergjengen er for alle som går i 1. klasse til 4. klasse. Vi møtes annenhver torsdag kl 18.00 til 19.00 i kirkekjelleren.

19.01.2016 13:14

Nikos

Nikos er en gruppe for alle som går i fra 5. klasse til 7. klasse. Vi møtes annenhver fredag kl 17.30 til 19.00.

08.01.2016 13:43

Speideren

Speidergruppe for barn i alderen 1. - 10. trinn er nå på Hellemyr/Tinnheia.

08.01.2016 13:38

Knøttekor

Koret er for barn fra 3 år og til de begynner på skolen.

Del