Knøttekor

Koret er for barn fra 3 år og til de begynner på skolen.

Knøttekoret øver i kjelleren i kirka annenhver mandag (oddetallsukerkl.17.30-18.15.

Høsten 2018:

3. september

17. september

8. oktober

22. oktober

5. november (huskonsert)

19. november

3. desember (felles avslutning Knøttekor - Knøttetreff

Vi synger på følgende datoer i Hellemyr kirke:

14. oktober kl 11.00 (familiegudstjeneste m/ utdeling av 4-årsbok)

5. november - Huskonsert sammen med barnekoret

Julebasar lørdag 8. desember

Vi møtes i kirkekjelleren, synger mange flotte barnesanger, har fruktpause og noen sangleker.

Medlemskontingenten er 100 kr i halvåret ((alternativ kor + treff kr 150,-.). Den kan betales inn til menighetens konto 3000.07.70163 eller eller Vipps 122214, merkes med «Knøttekor» og navn på barn.

Knøttekoret har egen facebookgruppe, "Knøttekoret i Hellemyr menighet", bli med i den for å holde deg oppdatert.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Gunn Hannevik Strand

Telefon: 99 64 81 76
E-post: gunn.h.strand@uia.no

Del