Søndagsskolen

Velkommen til Hellemyr søndagsskole,
søndager kl. 11:00 i Hellemyr kirke (i kjelleren).

  • Søndager når det er gudstjeneste kl. 11:00 i Hellemyr kirke
  • Sanger, bibelfortelling, lek, aktiviteter.
  • Tårnagenter - eget opplegg fra 3. klasse.
  • Ved familiegudstjeneste deltar vi på denne (ikke egen søndagsskole).

Program høsten 2020:

9. august - Gudstjeneste - ingen søndagsskole
23. august - Gudstjeneste m/søndagsskole
30. august - Gudstjeneste for store og små + søndagsskole
6. september - Gudstjeneste for store og små + søndagsskole
27. september - Gudstjeneste – ingen søndagsskole pga høstferie
11. oktober - Gudstjeneste m/søndagsskole
18. oktober - Gudstjeneste for store og små (4-årsbok)
1. november - Gudstjeneste m/søndagsskole
8. november - Gudstjeneste m/ søndagsskole
15. november - Gudstjeneste m/søndagsskole
29. november - Gudstjeneste for store og små (Lys Våken)
13. desember - Lysmesse med konfirmantene (ingen søndagsskole)
24. desember - Gudstjeneste for store og små
24. desember - Høytidsgudstjeneste

Følg med på www.facebook.com/hellemyrkirke for mer informasjon og eventuelle endringer.

Alle barn som har lyst til å komme, er hjertelig velkomne – Vi gleder oss til å se deg!

Medlemskontigent på kr 100 pr år betales inn til kontonr: 3000.07.70163.

Merkes med «Søndagsskolen 2020» og «Navn på barn».

Hilsen alle voksenlederne

Kontaktperson Jon Olav Sørhaug (tlf. 99 23 27 09)

Del