Gudstjeneste med Konfirmantpresentasjon

Kl.11.00 Gudstjeneste. Ofring til Kirkens ungdomsprosjekt. Hellemyr Gospel synger. Konfirmantpresentasjon