Menigheten

Hellemyr er en forholdsvis ung menighet, utskilt fra Grim i 1997. Vi fikk vår egen kirke i 1986, bygd på dugnad. Vi har et godt samarbeid med skoler, barnehager og idrettslag i nærmiljøet. På hjemmesidene her kan du lese om det meste som foregår i menigheten.

Hellemyr menighet har 6 ansatte med kontorplass i kirka. På grunn av deltidsstillinger og uregelmessig arbeidstid, er det ikke fast åpnings/kontortid. Kontaktinformasjon for de ansatte finner du under "Ansatte". Den norske kirke i Kristiansand har også et felles servicetorg lokalisert i sentrum av byen, dette har åpningstid kl.9.00-15.00 mandag til fredag. Telefon 38 19 68 00. For å avtale dåp, vielse eller gravferd, kontaktes dette felles servicetorget.

16.02.2016 10:45

Ansatte

Hellemyr kirke har 7 ansatte. Her finner du kontaktinformasjon.

13.01.2018 11:35

Menighetsråd

Menighetsrådet er menighetens valgte ledelse.

01.01.2016 17:41

Grønn menighet

Hellemyr menighet er en miljøbevisst menighet.

29.08.2018 20:52

Støtt menigheten

Gjennom givertjenesten er du med på å gi Hellemyr menighet muligheter.

Del