Ansatte

Hellemyr kirke har 7 ansatte. Her finner du kontaktinformasjon.

Kirka/Menighetskontoret har ikke faste åpningstider, da det er mange deltidsansatte i menigheten, et høyt aktivitetsnivå og et puslespill å få møter og aktivitet til å gå opp. Prøver du å ringe kontortelefonen uten å få svar, så prøv mobil eller send en e-post. Generelle henvendelser til menigheten/menighetsrådet rettes til hellemyr.menighet@kristiansand.kommune.no, disse følger normalt daglig leder opp.

Spørsmål om medlemskap, dåp, bryllup og gravferd rettes til kirka i Kristiansand sitt felles servicetorg, som er betjent hver virkedag.

Telefon: 38 19 68 00

Epost: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Se for øvrig hjemmesidene til Kristiansand kirkelige fellesråd

Ing- Marie RøedDaglig leder og menighetspedagog:
Ing-Marie Røed
Epost ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no
telefon: 902 50 658/ 381 96 920
Sokneprest:
Sigmund B Kruse
E-post sigmund.b.kruse@kristiansand.kommune.no
Telefon: 901 28 393/381 96 923
torunn.jpgTrosopplærer (0-12 år)
Torunn Birgitte Brådland
E-post: torunn.birgitte.bradland@kristiansand.kommune.no
Telefon; 412 76 028/381 96 928
Kirketjener/vaktmester:
Mulue Mehari Melles
E-post: Mulue.Melles@kristiansand.kommune.no
Telefon: 993 57 230
Organist :
Marina Wikstad
E-post: marina.wikstad@kristiansand.kommune.no
Telefon: 468 93 315
Korleder:
Pernille Galdal
E-post: pernille.galdal@kristiansand.kommune.no
Telefon: 481 35 534
Ungdomsleder:
Kristin Haugland
E-post: kristin.haugland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 994 12 535

Del