Menighetsråd

Menighetsrådet er menighetens valgte ledelse.

Medlemmer:

Solfrid Gundersen (leder)
Yngvild Gammelsæter (nestleder)
Øyvind Skutlaberg
Sonja E. Thrana
Samuel Zürcher
Jens Daniel Vinvand
Sigmund B. Kruse (sokneprest)
Del