Støtt menigheten

Gjennom givertjenesten er du med på å gi Hellemyr menighet muligheter.

Menigheten trenger faste givere

Vi ønsker at Hellemyr menighet skal omfatte mer enn det som dekkes av stat og kommune. Vi vil gi barn og unge godt oppvekstmiljø, gode opplevelser og kjennskap til kristen tro. Hellemyr menighet har mange frivillige medarbeidere som uten godtgjørelse gjør en fantastisk innsats knyttet til dette barne- og ungdomsarbeidet. Men noe av arbeidet må også ansatte gjøre. Derfor har menighetsrådet utvidet stillingene til menighetspedagog, organist og kirketjener, samt ansatt trosopplærer. I tillegg trengs penger til materiell, utstyr og kursing av ansatte og frivillige ledere.

Mange er med på å gi penger til nødhjelp, sosialt- og kristelig arbeid. Arbeidet og behov for penger til menighetsarbeidet forandrer seg fra tid til tid, og den personlige økonomien har for mange blitt bedre de siste årene. Vi utfordrer deg derfor til å være med å ta ansvar for økonomien til menigheten i ditt nærmiljø ved å gi en fast regelmessig pengegave. Dersom du ikke vil være med på fast giverordning, er vi selvsagt takknemlig for enkeltgaver til vår giverkonto 3000.10.87769 eller Vipps 122 214. Gave til menigheten gir 28% skattefradrag innenfor en ramme på kr.40.000 til frivillige organisasjoner (2018).

Ønsker du å bli fast giver kan du opprette en avtale på denne siden: https://kirken.profundo.no/hellemyr

Trenger 500kr/måned:

For å fortsette det omfattende arbeidet vi har i dag må menigheten selv finansiere cirka kr.300.000 pr. år til stillinger. Noe av dette kommer inn ved husleie, kollekter, basar og andre tilfeldige inntekter. For å opprettholde stillingsstørrelsene er menigheten helt avhengig av økning i de forutsigbare inntektene. Dette kan vi oppnå hvis 50 mennesker gir 6000 kr hver i året, noe som tilsvarer 500 kr i måneden. Hvis dette er for mye for deg og din økonomi - alle monner drar!

Vi (menighetsråd og ansatte) vil at:

  • Kirke og menighetslokalene skal være rene og ryddige utover det som trengs til gudstjenestene.
  • Frivillige medarbeidere skal oppleve at arbeidet er godt organisert og tilrettelagt.
  • Ungdom skal ha det trivelig sammen i et trygt og godt miljø.
  • Barn, unge og voksne skal få musikalske opplevelser utover det som skjer i gudstjenestene.
Del