Menighetsliv

Hellemyr menighet har Tro - Tvil - Livsutfoldelse som stikkord for arbeidet sitt. Hva som skjer i menigheten, kan du lese i temaene under her, eller under en av de andre hovedfanene. Under "Menigheten" finner du blant annet liste over ansatte og kontaktinformasjon. Under fanene "Barn" og "Ungdom" kan du lese om kor, klubber og treninger barn og ungdom kan være med i. Gudstjenestene finner du på framsida. Delta gjerne, og det er alltid bruk for noen som vil bidra! Sammen utgjør vi helheten, 1.Kor.12, 27: "Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham."

14.10.2010 20:44

Gudstjenestene

Gudstjenesten er menighetens viktigste samlingspunkt. Her kan alle møtes til felleskap med Gud. Det blir lest, prekt over og vi synger om Guds tanker om oss og våre tanker om ham. Vi ber, vi døper og vi samles til nattverd.

14.10.2010 20:44

Dåp og vigsel

For dåp og vigsel, ta kontakt med Kirkens servicetorg på tlf 38196800

07.09.2018 14:06

Menighetsblad

Her legger vi ut Menighetsnytt.

29.08.2018 20:42

Leie kirka?

Det hender folk ønsker å leie de kirkelige lokalene, spesielt kjelleren, til for eksempel dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, fødselsdagsfeiring eller lignende.

Del