Leie kirka?

Det hender folk ønsker å leie de kirkelige lokalene, spesielt kjelleren, til for eksempel dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, fødselsdagsfeiring eller lignende.

Lokalet egner seg godt for selskaper til rundt 30-60 mennesker, men det er mulig også å være større og mindre grupper.

Menighetsrådet har vedtatt et utleiereglement. Der finner du svar på mye av det du lurer på dersom du ønsker å leie lokalet.

Frivillige i menigheten som også har et engasjement i idrettsforeninger/lag på Hellemyr, kan leie kirkens lokaler for sitt lag/forening for å holde foreldremøte på ettermiddag/kveld der det ikke kolliderer med menighetens egne aktiviteter. Leieprisen per gang er 200kr.

Del