Ungdom

Hellemyr menighetsråd har som visjon og mål å vinne og bevare ungdom på Hellemyr i Den norske kirke. I Hellemyr menighet kan ungdom utfolde seg gjennom deltakelse i gudstjeneste, konfirmantundervisning, idrett i KRIK-Hellemyr, musikk i Hellemyr Ten Sing, og sosialt gjennom Activate. Se nærmere informasjon om tilbudet for ungdom i Hellemyr menighet under.

29.08.2018 20:20

KRIK og Activate

Er du gira på å være fysisk aktive og/eller sosiale? På fredager er det både KRIK-trening og Activate for deg som går i 8.klasse og oppover.

29.08.2018 20:14

Hellemyr Ten Sing

Hellemyr Ten Sing er et kor for ungdom fra 8. klasse og oppover. Vi øver hver tirsdag fra kl. 20.00 - 21.45.

29.08.2018 20:23

Konfirmasjon

Når du velger å bli konfirmant, sier du at du er nysgjerrig på Gud. Konfirmantforberedelsene er møter om og mellom mennesker og Gud. Disse møtene kommer i stand blant annet gjennom undervisning, gudstjenester og samtaler.

Del