Konfirmasjon

Når du velger å bli konfirmant, sier du at du er nysgjerrig på Gud. Konfirmantforberedelsene er møter om og mellom mennesker og Gud. Disse møtene kommer i stand blant annet gjennom undervisning, gudstjenester og samtaler.

OM KONFIRMASJON
Ordet konfirmasjon er latin og betyr å bekrefte eller stadfeste.
Gud bekrefter sitt ja til oss mennesker.
Guds ja er alltid sterkere enn vårt.
Gud sa ja til deg da du ble født.
Gud sa ja til deg da du ble døpt.
Gud sier ja til deg når du blir konfirmert.

HVA OM JEG IKKE ER DØPT?
Ikke alle blir døpt som barn. Det går an å være med på konfirmasjonsundervisningen selv om du ikke er døpt. I løpet av denne tiden kan du tenke over om du ønsker å bli døpt. Det er nødvendig å være døpt før man blir konfirmert. De konfirmantene som ikke er døpt, men som ønsker dåp, blir døpt noen uker før konfirmasjonen. Hvert år er det unge som blir døpt i vår kirke.

HELLEMYR MENIGHET
Konfirmanttida starter med en frivillig konfirmanttur rundt skolestart. Derfor pleier invitasjonen til å melde seg som konfirmant å komme i posten i mai-juni. Bare medlemmer i Den norske kirke (og barn/ungdom der minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke) står på våre postlister. Derfor er det viktig at du selv tidlig tar kontakt dersom du ønsker å være med på konfirmanttida og du er usikker på om du er medlem, eller vet du ikke er det. Konfirmasjonsopplegget er åpent for alle å delta på, og det er lov å ombestemme seg i løpet av konfirmantåret og velge å ikke konfirmere seg, dersom det kjennes mest riktig.

Undervisningen foregår stort sett i Hellemyr kirke de fleste onsdager i skoleåret, med noen innlagte besøk for eksempel til Kirkens Bymisjon og Oddernes kapell og kirkegård. Konfirmantene får beskjed om oppmøtested i den halvårlige planen som deles ut. Undervisningen tar utgangspunkt i konfirmantboka «Con Dios» utgitt på Verbum forlag. Sokneprest og menighetspedagog er hovedansvarlige, men for eksempel diakon og organist deltar også med undervisning.

Konfirmantene er også med i KRIK, ungdomsarbeidet i menigheten. Det er hovedsakelig KRIK-treninger hver fredag ettermiddag og ungdomscafe/ungdomsmøter cirka annenhver fredag i kirka.

Konfirmantene deltar i flere gudstjenester. Konfirmantene har spesielt fokus fokus i presentasjons-gudstjenesten i september, lysmessa i desember og temagudstjenesten i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i mars/april. Disse gudstjeneste bør prioriteres høyt at konfirmantene (og gjerne familiemedlemmer) møter på.  Konfirmasjonsgudstjenestene i Hellemyr kirke pleier å være første helg i mai.

Del